Make your own free website on Tripod.com

ไทยประกันชีวิต

ครบรอบ ๖๐ ปี

Home
ประวัติบริษัท
ครบรอบ ๖๐ ปี
คณะกรรมการ
ผลประกอบการBBB+
บริษัทในเครือ
จุดเด่น
ผลประกอบการ
สารจากประชาชน

[an error occurred while processing this directive]


       ในโอกาสที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้เดินทางผ่านกาลเวลา ดำเนินงานมาจนครบปีที่ ๖๐ ในปี ๒๕๔๕ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษอันยิ่งใหญ่นี้ บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ นับ ๑๐ โครงการที่นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นการประกาศเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่อยู่เคียงคู่คนไทยมานานถึง ๖ ทศวรรษ
เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต
       นอกเหนือจากงานเฉลิมฉลองในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ชาวไทยประกันชีวิตได้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมนานารูปแบบ และบรรยากาศแห่งความรื่นเริงสนุกสนานแล้ว นับเป็นเกียรติประวัติครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษ ๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต และเปิดงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๔๕ ภายใต้ชื่องาน “๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต บริษัทคนไทย เพื่อแผ่นดินไทย” ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ โดยภายในงานมีชาวไทยประกันชีวิตมาร่วมแสดงพลัง ฉลองความยิ่งใหญ่ของไทยประกันชีวิตในครั้งนี้กว่า ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในภาคค่ำ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายของไทยประกันชีวิต อันนับว่าเป็นงานเฉลิมฉลองที่สมศักดิ์ศรีกับการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ ๑ ของคนไทย
คนไทย เพื่อแผ่นดินไทย
       ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตไม่เคยทอดทิ้งคนไทยบนผืนแผ่นดินไทยในทุกๆ สถานการณ์ แม้ในยามที่คนไทยเกือบทุกครัวเรือนต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ไทยประกันชีวิตยังคงแสดงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อคนไทยทั้งประเทศ ด้วยการจัดทำบทเพลงพิเศษ “คนไทย เพื่อแผ่นดินไทย” ซึ่งขับร้องโดย ๓ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง ศุ บุญเลี้ยง, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และฤทธิพร อินสว่าง ที่มารวมตัวกันเป็นครั้งแรกในนามวง “สหาย” พร้อมทั้งมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตเดินสายทั่วประเทศ ๒๐ จุด ด้วยบทเพลงในอัลบั้มชุด “สหาย คนไทย เพื่อแผ่นดินไทย” เพื่อร่วมฟื้นฟูกำลังใจให้กับคนไทยได้ก้าวเดินต่อไป สามารถต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสความนิยมไทยให้กับคนไทยอีกทางหนึ่ง
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต”
       ความห่วงใย และความใส่ใจที่ไทยประกันชีวิตมีต่อคนไทยและสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี เป็นเสมือจิตสำนึกแห่งพันธะสัญญาสำคัญของไทยประกันชีวิตในฐานะที่เป็น “บริษัทคนไทย เพื่อคนไทย” ที่พร้อมจะมอบการบริการและดูแลคนไทยอย่างที่สุด
       ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธกิจของไทยประกันชีวิตที่มีต่อสังคม และเพื่อสะท้อนถึงการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่รับประกันชีวิตทหาร ผู้พิการ ตลอดจนเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มบริการพิเศษให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” บริษัทฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดพิเศษในวาระครบรอบ ๖๐ ปี รวม ๔ ชุด ได้แก่ “กรมธรรม์คนพิการ” “ฮอตไลน์” “ทหาร” และ “ชั่วนิจนิรันดร” ซึ่งจะเป็นพันธะสัญญาว่า ไทยประกันชีวิตจะอยู่เคียงคู่ดูแลชีวิตของคนไทยไปตราบนานเท่านาน และในวันนี้ไทยประกันชีวิตได้ทำให้คนไทยรับรู้แล้วว่า “ชีวิตคนไทย ต้องคนไทยดูแล”
๑๐ ปี เจาะใจ ๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต เพื่อทั้งชีวิตของคุณ
      
ไทยประกันชีวิต และรายการโทรทัศน์ “เจาะใจ” ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการจัด ๕ กิจกรรมการกุศล ซึ่งประกอบด้วย โครงการบริจาคโลหิต โครงการบริจาคอวัยวะ โครงการบริจาคลิ้นหัวใจ โครงการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้พิการ
      สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้พิการ ไทยประกันชีวิตได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งยังได้มอบรถยนต์อเนกประสงค์มูลค่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท แก่หน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการจัดทำแขนขาเทียมให้กับผู้พิการในท้องถิ่นทุรกันดาร
ล่องเจ้าพระยา ทอดผ้าป่ามหากุศล ๖๑ วัด
      จากวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันพระพุทธศาสนา กอปรกับวิถีการดำเนินชีวิต ของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงและจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่คนไทย บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษ ๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกัน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้ร่วมกันสร้างบุญกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยการจัดขบวนเรือทอดผ้าป่าทางน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย รวมจำนวน ๗๔ ลำ สำหรับนำกองผ้าป่าซึ่งรวบรวมเงินบริจาคจำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปทอด ณ วัด ๖๑ แห่ง ที่ตั้งอยู่ริม ๒ ฝั่งแม่น้ำ ด้วยระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึง จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ๑๑ วัด จ.นนทบุรี ๒๕ วัด จ.ปทุมธานี ๑๓ วัด และ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๒ วัด โดยมีจุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่วัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
รักษ์ไทย ห่วงไทย
      ไทยประกันชีวิตร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “รักษ์ไทย ห่วงไทย” ๗ จุด ทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์จัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต บริจาคอวัยวะและลิ้นหัวใจ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เติมลมหายใจใสๆ ให้ชีวิตกับออกซิเจนบาร์ กิจกรรมบนเวทีจากศิลปินนักแสดง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ด้วยการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “สนุกกับภาษาไทย ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก” ซึ่งได้รับรางวัลสื่อคอมพิวเตอร์ดีเด่นจากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยที่น่าสนใจมากมายและจำหน่ายในราคาแผ่นละ ๒๔๘ บาท สำหรับรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโครงการรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและลิ้นหัวใจ
หนังสือที่ระลึก ๖๐ ปี ไทยประกันชีวิต ชุด “ภูมิแผ่นดินไทย”
      เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นไทย ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น บนผืนแผ่นดินไทยในด้านต่างๆ จำนวน ๙ เรื่อง ๙ เล่ม ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง แผ่นดินไทย สถาปัตยกรรมไทย วัดไทย หัตถกรรมไทย ผ้าไทย อาหารไทย สมุนไพรไทย มหรสพไทย และมวยไทย โดยทั้ง ๙ เล่มบรรจุในกล่องกระดาษแข็งภาพวาดลวดลายไทย พิมพ์ทอง โดยฝีมือศิลปินระดับชาติ “ช่วง มูลพินิจ” พร้อมกระเป๋าผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ติดตราสัญลักษณ์ ๖๐ ปีไทยประกันชีวิต
      สำหรับการเผยแพร่นอกจากจะแจกจ่าย ให้กับห้องสมุดสถาบันการศึกษา ทุกระดับทั่วประเทศแล้ว ยังได้จัดโครงการพิเศษมอบเป็นของขวัญที่ระลึก แก่ผู้เอาประกันรายใหม่ทุกราย ที่ชำระเบี้ยประกันปีแรก ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๖ รวมทั้งจำหน่ายในราคาพิเศษชุดละ ๙๙๙ บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำเข้าบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 

 


[an error occurred while processing this directive]

หากท่านใดสนใจต้องการทราบรายระเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ตัแทนไทยประกันชีวิต ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้

thailife3000